VgenisGroup

Η J.A.V. HELLAS είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των Εξειδικευμένων περιφερειακών Branch Office και τοπικών δικτύων Unity Office. Δεν πωλούμε προνόμια. Δεν χρεώνουμε επιπλέον αμοιβές ή ποσοστά επί των πωλήσεων. Απονέμουμε, τα Dealerships & Distributorships με δυνατότητα καριέρας και την παροχή ελεύθερης χρηματοδότησης προϊόντων.

 


ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στόχος της J.A.V. HELLAS και των τμημάτων του Ομίλου καθίσταται η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την βελτίωση της Ανθρώπινης Ποιότητας Ζωής όπως αυτή διασφαλίζεται σ' ένα Αρμονικά Υγιεινό Περιβάλλον.

 

Από την ίδρυσή της και έκτοτε η J.A.V. HELLAS διατείνεται με αφοσίωση τόσο στην επέκταση των δραστηριοτήτων της όσο και στη διατήρηση μιας σταθερής αναπτυξιακής πορείας. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, η διαρκής αναζήτηση νέων στελεχών κρίνεται εξίσου σημαντική ως προς την στερέωση της δυναμικής της πορείας, της πραγμάτωσης του οράματός της, δηλαδή της περαιτέρω ενίσχυσης της Ηγετικής της Θέσης στη χώρα μας.

Η J.A.V. HELLAS και τα τμήματα του Ομίλου συνεργάζονται με νέους ανθρώπους Πανελλαδικά. Η ανεξάρτητη λειτουργία των επιμέρους τμημάτων του Ομίλου βασισμένη στη φιλοσοφία του "open management" - επιτρέπει στα άτομα να δρουν με αυτονομία και υπευθυνότητα, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες τους ενώ δοκιμάζουν εποικοδομητικά τον εαυτό τους στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επαγγελματικό στίβο.

Έμβλημα κι αυτοσκοπός μας η καλλιέργεια, η αναγνώριση κι η καταξίωση της δημιουργικής πρωτοβουλίας αφού επενδύουμε στις νέες ιδέες με ενθουσιασμό και ενθαρρύνουμε την επαγγελματική ευελιξία ως απαραίτητη προς την επίτευξη συλλογικών στόχων.
Βασική προϋπόθεση της επιτυχίας μας, δεδομένων των πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών μας, η προσήλωση στις εταιρικές μας αξίες:

Ακεραιότητα στις κρίσεις, Σεβασμός στον Άνθρωπο, Πνεύμα Συνεργασίας, Καινοτομία κι Ηγετική Συμπεριφορά, Προσήλωση στον Πελάτη, Προσφορά στην Κοινωνία, Υψηλές Επιδόσεις κι Αποδόσεις.

Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο είναι το πιο Πολύτιμο μας Κεφάλαιο.

Σ' αυτό το σημείο, με πρόθεση να αναλύσουμε περαιτέρω την επαγγελματική τακτική μας θα επεκταθούμε στο Business Planning μας .Η συνεχής υποστήριξη και καθοδήγηση των ανθρώπων της J.A.V. HELLAS, καθώς και η εφαρμογή ενός δίκαιου, αντικειμενικού και σφαιρικού συστήματος αξιολόγησης, επιβραβεύει την θετική παρουσία και την αποτελεσματικότητά του ανθρώπινου δυναμικού μας.Έτσι διαμορφώνει το επίπεδο των αμοιβών του και χτίζοντας τη σταδιοδρομία του, τόσο μέσα στην εταιρία (καλύπτοντας κενά ή νέες θέσεις από εσωτερικές προαγωγές) όσο κι έξω από αυτή, εφ' όσον η εμπειρία και οι γνώσεις που αποκτώνται στην καθημερινή τους τριβή καθίστανται υψηλού επιπέδου πολύτιμος αρωγός επαγγελματικής παρακαταθήκης του μέλλοντος.
Κάθε Συνεργαζόμενος στα τμήματα του Ομίλου έχει Ενεργό Συμμετοχή στις διαδικασίες Σχεδιασμού και Λήψης Συλλογικών Αποφάσεων κι αυτό αποδεικνύεται περίτρανα χωρίς αλαζονεία, στόμφο ή υπερβολή. Μέσα από τις επιδόσεις του ο ίδιος κατακτά ανέλιξη, επεξεργάζεται τα κίνητρα καθώς τα εμπλουτίζει παραγωγικά αντιλαμβανόμενος τις δυνατότητές του.

Διαθέτουμε Συναισθηματική Ενεργητικότητα με πραγματική ορμή την οποία επικοινωνούμε και μεταδίδουμε δυναμικά ώστε να εμπνέουμε θετική ενέργεια μέσα από τον θετικό τρόπο σκέψης.
Επιζητάμε την Απόλυτη Ποιότητα και αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα λαμβάνοντας σκληρές αποφάσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, το κόστος και τους ανθρώπους μας επενδύοντας εξίσου στον αυτοέλεγχο και στην αυτοκριτική τους- ώστε να επιτυγχάνουμε ρεαλιστικά αποτελέσματα.
Αναζητάμε ακόρεστα τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων ευκαιριών. Όταν γνωρίζουμε ό,τι κάτι λειτουργεί αποτελεσματικά, προχωράμε άμεσα από τη γνώση στην εφαρμογή και την επανεπένδυση (Research & Development). Εκδηλώνουμε το πάθος μας για την ικανοποίηση του καταναλωτή, πιστεύουμε στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας και σθεναρά επιδιώκουμε την πλήρη αξιοποίηση της προοπτική τους. Δίνουμε στον εαυτό μας και στους άλλους την ευκαιρία να επιτύχουν, παρέχοντας ελευθερία στις κινήσεις με γρήγορες ανακατανομές αρμοδιοτήτων κι αναπροσαρμογές στόχων, διότι εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον κι ενστερνιζόμαστε ως ουσιαστική αξία την ευγενή άμιλλα. Ως αποτέλεσμα, επιδεικνύουμε ομαδική συμπεριφορά, όχι μόνο όταν είμαστε μαζί αλλά, πράγμα ακόμη πιο δύσκολο, κι όταν είμαστε χωριστά.

Υψηλοί στόχοι με αποτελεσματικότητα & επιτυχίες

Είμαστε υπερήφανοι για την κληρονομιά των προϊόντων μας και για ό,τι έχουμε επιτύχει ως σήμερα. Λειτουργούμε με πραγματική ευαισθησία, επωμιζόμαστε την κοινωνική ευθύνη που προκύπτει από το αντικείμενο και τις υπηρεσίες της εργασίας μας ενώ παράλληλα απολαμβάνουμε και κερδίζουμε από τον πολυεθνικό μας χαρακτήρα.

Ευχόμαστε να μείνουμε πάντα οι καλύτεροι μέσα από αυτή την αδιάσειστη πίστη και την αφοσίωση στο αποτέλεσμα, διότι δε σταματάμε να μαθαίνουμε ώστε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Θέτουμε υψηλούς στόχους. Φέρνουμε αποτελέσματα με συνεχή προσπάθεια και γιορτάζουμε τις επιτυχίες μας. Η J.A.V. HELLAS και τα τμήματα του ομίλου συνεργάζονται και δίνουν την δυνατότητα ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα σε φιλόδοξα άτομα, εξετάζοντας πάντα τα εξαιρετικά επιχειρησιακά τους προσόντα, ανά περίπτωση ξεχωριστά.

Καταλαβαίνουμε και κατανοούμε τι σημασία έχει στους Dealerships & Distributorships το να πετύχουν, για αυτό η J.A.V. HELLAS προσφέρει την χρηματοδότηση προϊόντων, με τις ανάλογες αναπροσαρμογές συντελεστών προσαύξησης και όλη τη διατραπεζική υποστήριξη στην προώθηση πωλήσεων. Η μόνη απαίτηση μας για την ελεύθερη χρηματοδότηση προϊόντων είναι η συμμετοχή τους σε προγράμματα με κύρια καθήκοντα τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμ μάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά στον χώρο του. (On The Spot)

 

Υπερηφάνεια συνεργασίας

Να πως μπορείτε να ξεκινήσετε :
Πέντε (5) Εύκολα βήματα για τα εξουσιοδοτημένα Dealerships & Distributorships των περιφερειακών
Branch Office και τοπικών δικτύων Unity Office με δυνατότητα καριέρας και εξέλιξης σε Factory Distributors και συμμετοχής τους στο πρόγραμμα της ελεύθερης χρηματοδότησης προϊόντων, μαζί με την πλήρη υποστήριξη που θα παρέχεται στους τοπικούς διανομείς.
Βήμα 1

Αφότου έχετε μελετήσει τα παραπάνω αναγραφόμενα, στέλνετε το βιογραφικό σας στην διεύθυνση του email:info@jav.gr η στο FAX: 2104829400 με τα πλήρη στοιχεία σας, υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Τομέας Αξιολόγησης & Επιλογής Συνεργατών.
Βήμα 2

Όταν υποβάλλετε το αίτημά σας, θα έχετε Άμεση απάντηση και θα λάβετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και την επιπλέον φόρμα, για την προς εξέταση αίτηση διανομέα στην επιλεγμένη περιοχή.
Βήμα 3
Συμπληρώστε τη επιπλέον φόρμα που θα σας στείλουμε για περισσότερα στοιχεία, τη στέλνετε πίσω με email:info@jav.gr η FAX: 2104829400. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η απόφασή σας, συζητήστε το και με άλλα άτομα, ενώ συγχρόνως συγκεντρώστε πληροφορίες κάνοντας μια έρευνα αγοράς στην επιλεγμένη περιοχή.
Βήμα 4

Συγκεντρώστε τις πληροφορίες σας και ζητήστε μας να δείτε κάποια δοκιμή προϊόντων.
Βήμα 5
Στέλνετε εκ νέου τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει. Αυτές οι πληροφορίες θα συμπεριληφθούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που μας έχετε στείλει για την τελική αξιολόγηση συνεργασίας.

Πληροφορίες: Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας. Οι ενδιαφερόμενοι για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@jav.gr ή στο FAX: 2104829400 με πλήρη στοιχεία, Τομέας Αξιολόγησης & Επιλογής Συνεργατών. τηλ:2104829839
Απαντητική επιστολή θα σταλεί σε όλους.